t*log

t*log

Wat is t·log?

In t·log lees je mijn visie op de wereld, en met name mijn wereld, hoe bescheiden die ook moge zijn ...

Donderdag 21 juli 2011

NederbergenserPosted by -t- 21 Jul, 2011 13:22
Er gebeurt weinig, er is weinig te vertellen ....

Dinsdag een stille dag met late dienst. Heb met veel pijn en moeite kr 2000 bij elkaar gereden.
Woensdag ook een stille dag, ook late dienst. Zelfde laken een pak, kr 1995. Geen bijzonderheden, niet even lekker een ritje naar Os of Knarvik, desnoods alleen maar naar Sotra, nee, minimumritjes van kr 150 ...

Vanochtend maar weer even in actie gesprongen.
Tien dagen geleden, nee, ik begin bij het begin.

Toen we 2½ jaar geleden gescheiden raakten, kreeg ik in 't najaar een schrijven van de NAV. De NAV is de "Arbeids- og velfartsetat', de instantie voor werk en welvaart. Zij doen werkzoekenden, bijstand en kindertoelagen. Ik kreeg dus een schrijven dat de kindertoelage ambtshalve was vastgesteld op kr 2500 en of ik maar even vanaf juli met terugwerkende kracht wilde betalen. Brief kwam in oktober, en die terugwerkende kracht betekende een rekening van kr 10.000. Nou had ik dat geld niet (zou trouwens nog steeds moeite hebben om zo'n bedrag in één keer op te hikken), dus ik schrijf een brief naar de NAV die mij die rekening had gestuurd, om te vragen of ik een betalingsregeling kan krijgen. Ik krijg allerlei formulieren opgestuurd en moet al mijn financiële billen bloot leggen: inkomsten (die dus per maand variëren), huishuurcontract, stroomrekeningen, de duvel en zijn ouwe moer. Na x tijd komt er antwoord: op grond van de financiële gegevens concluderen we dat jij geen kr 2500 kunt betalen, de bijdrage wordt verlaagd naar kr 1400. Mooi, dacht ik, eindelijk gerechtigheid en iemand die oog heeft voor mijn situatie.

Dik een jaar later, weer een brief van de NAV. Ze meldden dat ik nou mijn schuld maar eens moest gaan aflossen. Toen ik de oorspronkelijke brief er nog eens op nasloeg, las ik daar dat ze de maandelijke bijdrage dan wel verminderden, maar dat het bedrag dat ik per maand te weinig betaalde (dus het verschil tussen die kr 2500 en die kr 1400) aan mijn schuld werd toegevoegd. Dus daar stond dus nu een dikke kr 20.000. Of ik dan nu maar kr 3500 wilde gaan betalen.

Weer een brief geschreven, weer invulformulieren teruggestuurd, en toen kreeg ik als antwoord dat op grond van mijn financiën de bijdrage omhoog kon naar kr 4500.

Begin van het jaar, weer post van de NAV: melding dat de kinderbijdrage aangepast gaat worden omdat ® nu zes is geworden en daardoor in een ander categorie valt. Dreigend dus ... Heb een afspraak gemaakt bij mijn lokale NAV kantoor om te vragen hoe dat nou precies zat, en die vertelden dat het allemaal precies volgens de regels ging, en dat ik dus met een verhoging rekening moest houden. Leerde daar ook dat ik met twee NAVen te maken had: de NAV Forvaltning in Førde die over de vaststelling gaat, en de NAV Incasso die in Kirkenes boven de poolcirkel huizen, die over het binnenhalen van het geld gaat. NAV Incasso had dus de inning verlaagd, maar heeft blijkbaar geen autoriteit om de bijdrage zelf aan te passen.

En na een paar weken weer post dus. Dikke brief, en daarin stond dus ook dat zij een verzoek hadden gekregen van mevrouw £ (het godvergeten duivelse #¤%&%$$!! loeder) om de bijdrage aan te passen om zij meende dat mijn inkomsten gewijzigd waren, en het liefst vanaf 1 januari. Maar de NAV vond dat dat niet aan de orde was. Wel hadden ze bij mijn werkgever salarisgegevens opgevraagd, en door die categoriewijziging ging de bijdrage nu omhoog naar kr 5500. En NAV Incasso deed daar nog eens kr 2000 boven op om mijn voortdurend groeiende schuld af te betalen.

Heb dus maar weer eens een brief geschreven. Volgens de website van de NAV behoort de kinderbijdrage naar verhouding van de inkomsten van beide ouders vastgesteld te worden. Ik krijg dan wel meer geld binnen dan mevrouw £, maar als je dat uitrekent naar uurloon, zit madam op kr 200 per uur en ik op kr 100. Ik heb verteld dat ik niet uit enthousiasme zo idioot veel werk, maar dat dat noodzakelijk is om de steeds hoger wordende kinderbijdragen te betalen.
En volgens de NAV website mag de bijdrage ook niet meer dan 25% van je inkomsten beslaan, en bij mij komt die kr 7500 neer op bijna 33%. Brief verzonden naar het emailadres van NAV Førde dat ik vond op de NAV website. Maar nu, tien dagen later, heb ik nog steeds geen reactie, dus heb ik de brief maar uitgeprint en ga ik 'm maar per slakkenpost versturen voordat de klaagtermijn verstreken is.

Het is me toch gvd wel een gedoe. En dat dan mevrouw £ meent te moeten melden dat ik teveel verdien. Het is onbegrijpelijk dat iemand die voorheen zo sociaal en meelevend was, nu verworden is tot een wraakzuchtig persoon die mij op alle mogelijke manieren probeert dwars te zitten. Ik weerhoud mijzelf ervan om openlijk nog meer van haar streken neer te schrijven, maar dat is een (dik) boek op zich zelf.

Naar het postkantoor dus voor een postzegel ....

  • Comments(0)//tlog.litz.nl/#post174